Sản phẩm

THIẾT BỊ NONG ỐNG BẰNG NƯỚC ÁP LỰC CAO (Ultra High Liquid Pressure Tube Expansion machine)

DỤNG CỤ NONG ỐNG (TUBE EXPANDER) CHO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT, LÒ HƠI (TUBE HEAT EXCHANGERS, BOILERS)