Sản phẩm

Máy Rà Phẳng Thân Bơm Thủy Lực Kemet (Kemtech Spherimatch - Match Lapping Machine)

Vòng Sửa Đĩa Mài Kemet (Conditioning Rings)

Đĩa Mài Bằng Tay Kemet (Cast Iron Hand Lapping Plates)

Dầu Bôi Trơn Kemet (Lubricating Fluid)

Bột Mài Nhôm Oxit Màu Trắng 30T (Kemet Aluminium Oxide Powder WCA#)

Bột Mài Nhôm Oxit Màu Trắng 40T (Kemet Aluminium Oxide Powder WCA#)

Vật Liệu Mài Tổng Hợp Dạng Thanh Kemet Tin

Vật Liệu Mài Tổng Hợp Dạng Thanh Kemet XP

Vật Liệu Mài Tổng Hợp Dạng Thanh Kemet Copper

Vật Liệu Mài Tổng Hợp Dạng Thanh Kemet Iron

Máy Đo Độ Phẳng Đĩa Mài Kemet (Flatness Gauges)

MÁY LÀM SẠCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM KEMET 30

MÁY LÀM SẠCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM KEMET 45

MÁY LÀM SẠCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM KEMET 12

MÁY LÀM SẠCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM KEMET 6

MÁY LÀM SẠCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM KEMET 3

Đĩa Mài Bằng Tay Kemet (Kemet Portable Hand 3 Lap Kits)

Đĩa Mài Bằng Tay Kemet Loại 3 Micron (Kemet Hand Lap Kits)

Đĩa Mài Bằng Tay Kemet Loại 25 Miron (Kemet Hand Lap Kits)

Kính Lúp Quang Học (Kemet Optical Flats)

Bột mài kim cương loại KD (Kemet Diamond Compound Type KD-Rapid Stock Removal | 25-KD-C1)

Bột mài kim cương loại KD (Kemet Diamond Compound Type KD-Lapping & Polishing | 14-KD-C1)

Bột mài kim cương loại KD (Kemet Diamond Compound Type KD- Final Polishing | 3-KD-C2)

Bột mài kim cương loại KD (Kemet Diamond Compound Type KD-Lapping & Polishing | 6-KD-C2)