Sản phẩm

Kluber Chất tẩy gỉ sét dễ dàng phân hủy sinh học (Kluberbio Z 2-5)

Dầu Bôi Trơn Tổng Hợp Chuyên Cho Máy Nén Khí

Dầu Bôi Trơn Tổng Hợp Chuyên Cho Phớt cơ khí máy

Dầu Bôi Trơn Chuyên Dùng Tua-bin khí, Máy Nén Ly Tâm

Dầu Bôi Trơn Làm Việc Ở Nhiệt Độ Cao (BARRIERTA I S, I MI, I EL, O Fluid)