Sản phẩm

Dầu Nén Lạnh Đặc Biệt Cho Máy Nén (Klueber Summit RHT 68)

Dầu Bôi Trơn Máy Nén Khí Tổng Hợp (Klüber Summit DSL-100 XM, DSL-125 XM)

Dầu chuyên dùng cho máy nén khí kéo dài thời gian thay dầu lên đến 8.000 giờ vận hành (Klüber Summit DSL 32, 46, 68, 100, 125)

Dầu Bôi Trơn Chuyên Dùng Tua-bin khí, Máy Nén Ly Tâm (Klüber Summit CTPS 32, 46)