Sản phẩm

Mỡ chịu nhiệt cao cấp cho vòng bi Klueberquiet BQH 72-102

Mỡ nhiệt độ cao và dài hạn cho các vòng bi lăn-Klueberplex-BEM-41-132