Sản phẩm

Mỡ Đa Năng Kluber (Polylub WH2)

Chất Bôi Trơn Vận Hành Cho Vành Răng Hở Cỡ Lớn (Kluberfluid C-F3 Ultra)

Kluber Chất bôi trơn ngăn ngừa ăn mòn dài hạn, tẩy gỉ hiệu quả

Mỡ chịu nhiệt cao cấp Kluberquiet BQH 72-102

Mỡ Bôi Trơn Bánh Răng Chu Vi Lớn (Kluber Kluberfluid C-F8 Ultra)

Mỡ Đa Dụng Với Phụ Gia EP / Kluber Centoplex 2 EP

Kem Lắp Ráp Cho Vít Thép Hợp Kim Nhiệt Độ Cao / Klueberpaste HEL 46-450

Mỡ Đặc Biệt Chuyên Bôi Trơn Cho Bánh Răng Nhỏ - Kluebersynth G 34-130

Mỡ chịu nhiệt cao cấp cho vòng bi Klueberquiet BQH 72-102

Mỡ nhiệt độ cao và dài hạn cho các vòng bi lăn-Klueberplex-BEM-41-132