Sản phẩm

DYKEM Đánh dấu chống xoay nhanh khô (Cross Check™ Fast Fast-Dry Torque Seal® Indicator Paste)

Dykem dùng kiểm tra ăn khớp bánh răng, vòng bi (Hi-Spot Blue)

Dykem đánh dấu chống xoay & chống chất lỏng thủy lực chuyên dùng trong ngành hàng không (Cross Check™ Plus Aviation Grade Torque Seal® - Skydrol® Resistant)

Chất Đánh Dấu Trên Bề Mặt Thép Và Kiểm Tra Ăn Khớp Bánh Răng (STEEL RED® Layout Fluid)

Chất Đánh Dấu Trên Bề Mặt Thép Và Kiểm Tra Ăn Khớp Bánh Răng (STEEL BLUE® Layout Fluid)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu xám (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu hồng (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu trắng (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu xanh dương (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu vàng (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu đỏ (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu xanh lá (DYKEM® Cross-Check)

DYKEM Đánh dấu chống xoay màu cam (DYKEM® Cross-Check)