Sản phẩm

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.004", DÀI 50", VẬT LIỆU SS 302