Sản phẩm

SÚNG XIẾT BU-LÔNG TUA-BIN ĐIỆN GIÓ (HIGH SPEED ROTOR TURNING KIT FOR GE TURBINE)

Cần Xiết Lực ITH (Manual Torque Wrench)

Đầu Nhân Lực ITH MDS (Mechanical Nut Runner)

Súng Xiết Bu Lông, Hoạt Động Bằng Pin (BATTERY NUT RUNNER - ITH ADS)

Súng Xiết Bu Lông, Hoạt Động Bằng Khí Nén (PNEUMATIC NUT RUNNER - ITH EDS)

Súng Xiết Bu Lông, Hoạt Động Bằng Điện (ELECTRIC NUT RUNNER - ITH EDS)

Bơm Thủy Lực DAX-21

Đầu Xiết Thủy Lực DKS

Đầu Xiết Thủy Lực DRS

Máy Kiểm Tra Lực Loại Cơ Khí DDT

Máy Kiểm Tra Lực Loại Điện Tử DMW

Cần Nối Dài Bộ Nhân Lực TE

Cần Xiết Lực ITH

Bộ Nhân Lực MDS

Máy Xiết Bulong Hoạt Động Bằng Khí Nén

DỤNG CỤ THỦY LỰC LOẠI XOAY (TORQUE WRENCH)

DỤNG CỤ THỦY LỰC LOẠI CĂNG BU-LÔNG DÙNG CHO MẶT BÍCH THEO CHUẨN ANSI

DỤNG CỤ THỦY LỰC DÙNG THÁO/LẮP BU-LÔNG & ĐAI ỐC CỦA MÂM XOAY CẨU LIEBHERR (LIEBHERR CRANES)

BU-LÔNG & ĐAI ỐC DÙNG CHO MÂM XOAY CẨU LIEBHERR (LIEBHERR CRANES)