SÚNG XIẾT BU-LÔNG TUA-BIN ĐIỆN GIÓ (HIGH SPEED ROTOR TURNING KIT FOR GE TURBINE)

Mã hàng EDS250 -3 Standard
Danh mục Dụng Cụ Tháo Lắp Bu Lông Thủy Lực ITH
Thương hiệu ITH BRAND
Nhà cung cấp ITH BOLTING TECHNOLOGY
Chia sẻ
Liên hệ nhanh 028-7300 7797
sales@nhatduysgn.com

BỘ SÚNG XIẾT BU-LÔNG TUA-BIN ĐIỆN GIÓ BAO GỒM:

- Electric nut runner - Type EDS250 -3 Standard.

- Subassembly pinion.

- Hexagon bolt.

- Hard shell case with division.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

 

Sản Phẩm Đã Xem