Cần Xiết Lực ITH

Mã hàng 31.100
Danh mục BỘ NHÂN LỰC (TORQUE WRENCH MULTIPLIER).
Thương hiệu ITH BRAND
Nhà cung cấp ITH BOLTING TECHNOLOGY
Chia sẻ
Liên hệ nhanh 028-7300 7797
sales@nhatduysgn.com

 

Technical data:

ITH order no.

Max. Torque

a

D ø

L

[Nm]

[ft•lbs]

[‘‘]

[mm]

[‘‘]

[mm]

[‘‘]

31.10020

5-50

3.7 - 36.9

3/8

34

1.33

320

12.6

31.10021

10-100

7.4 - 73.7

3/8

34

1.33

370

15.6

31.10022

40 - 200

29.5 - 147.5

1/2

47

1.85

470

18.5

31.10024

60 - 360

44.2 - 265.5

1/2

47

1.85

560

22.0

31.10026

200 - 850

147.5 - 626.9

3/4

68

2.68

1,480

58.27

31.10028

300 - 1,250

221.7 - 922

3/4

68

2.68

1,650

65.0

 

 

 

Sản Phẩm Đã Xem