DỤNG CỤ THỦY LỰC LOẠI XOAY (TORQUE WRENCH)

Mã hàng CX TYPE
Danh mục NHÓM DỤNG CỤ THỦY LỰC LOẠI XOAY (TORQUE WRENCH).
Thương hiệu ITH BRAND
Xuất xứ Made in Germany
Chia sẻ
Liên hệ nhanh 028-7300 7797
sales@nhatduysgn.com

DỤNG CỤ THỦY LỰC LOẠI XOAY (TORQUE WRENCH)

Tải tài liệu kỹ thuật chi tiết tại File đính kèm.

Kiểu loại

Lực xiết

(Nm)

Lực xiết

(Ft.lb)

Mã hàng
CX-2 2,000 1,475 56.00002
CX-5 5,000 3,688 56.00005
CX-8 8,000 5,900 56.00008
CX-12 12,800 9,441 56.00012
CX-18 18,000 13,276 56.00018
CX-28 28,000 20,652 56.00028
CX-40 40,000 29,502 56.00040

 

Các ứng dụng thực tế của Dụng cụ thủy lực loại xoay.

 

BƠM THỦY LỰC ITH (ITH HYDRAULIC PUMP FOR TORQUE WRENCH).

  

 

BƠM TAY THỦY LỰC ITH (ITH HYDRAULIC PUMP FOR TORQUE WRENCH).

 

ỐNG THỦY LỰC (ITH HYDRAULIC HOSE)

 High pressure hose line, cover protection and safety spring.

 IV./ PHỤ KIỆN KÈM THEO NHƯ KHỚP NỐI THỦY LỰC (FULL ACESSORIES).

 BẢNG THÔNG SỐ LỰC XIẾT LOẠI CX

Kiểu loại

Lực xiết

(Nm)

Lực xiết

(Ft.lb)

Mã hàng
CX-2 2,000 1,475 56.00002
CX-5 5,000 3,688 56.00005
CX-8 8,000 5,900 56.00008
CX-12 12,800 9,441 56.00012
CX-18 18,000 13,276 56.00018
CX-28 28,000 20,652 56.00028
CX-40 40,000 29,502 56.00040

Sản Phẩm Đã Xem